Branno - športový deň = 10. VÝROČIE

Dňa 08.12.2020 sa uskutočnil už 10. ročník kultúrno – športovej akcie s názvom Branno – športový deň pre prijímateľov sociálnej služby (PSS) v domove sociálnych služieb (DSS) a zariadení podporovaného bývania (ZPB) Domov n.o. vo Veľkom Poli. Účelom podujatia bolo zvýšiť kvalitu života PSS, podporiť ich integráciu do spoločenského života, spríjemniť ich voľný čas a rozptýliť ich od bežných zdravotných či duševných problémov i napriek tomu obdobiu, v ktorom nás ohrozuje COVID-19. Aktívny športový deň plný zábavy organizuje nezisková organizácia každoročne v letných mesiacoch na vybranú tému. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu a vzhľadom na vysoký počet potvrdených pozitívnych prípadov v lete sme sa rozhodli, že túto akciu presunieme na december 2020. Pred realizáciou akcie boli PSS i zamestnanci otestovaní antigénovými testami a všetci boli negatívni. Nič nám preto nebránilo uskutočniť túto akciu. 

Desiate výročie sa nieslo v duchu „pravý branný deň“. Zamestnanci i klienti sa nachvíľku stali súčasťou jednej armády. Akciu sme otvorili ráno o 9:00 hod, kde sme všetci dostali pokyny, kde budú brané disciplíny, pripomenuli sme si protipandemické opatrenia (ROR) a hlučným „ZDAR“ sme sa vybrali na branné disciplíny.  Klienti prechádzali šiestimi disciplínami, kde ich čakali rôzne úlohy – zoznámenie sa s plynovými maskami, hod granátom, podanie prvej pomoci pri rôznych situáciách, orientácia v priestore s buzoľou, viazanie uzľov z lana a vedomostná disciplína o COVID-19. Na obed bola pripravená kapustnica, ktorú navarili kuchárky Domov n.o. S cieľom predísť zavlečeniu ochorenia COVID-19 do zariadenia sme sa rozhodli, že tento rok nebude na branno-športovom dni živá kapela. O 13:00 hod nás mal navštíviť bývalý príslušník Československej armády a účastník dvoch mierových misií OSN – pplk. Ing. Štefan Demeter, no po zasadnutí krízového štábu Domov n.o. sme zvážili jeho účasť na podujatí s cieľom chrániť klientov i zamestnancov v boji proti COVID-19. No keďže máme šikovných zamestnancov, dvaja testovaní zamestnanci s negatívnym výsledkom testu spríjemnili tento deň klientom ako Mikuláš a čert. Mikuláš potešil každého klienta i zamestnanca sladkou odmenou a poprial všetkým hlavne veľa zdravia v tomto ťažkom období a krásne prežitie vianočných sviatkov.  A 10. ročník tejto akcie bol na konci. Všetci účastníci boli odmenení zeleným hrnčekom a rúškom, ktoré im budú pripomínať tento krásny deň.

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com