Úcta k starším 28.10.2021 Kuchyňa

Dňa 28.10.2021 sme si v kuchyni uctili starších. Po úvodnom príhovore pani Riaditeľky nám zahral Tonko Drahoš 22 dní od Miroslava Žbirku a po ňom nám na gitare zahral pán Daniel Horanský. Všetci zúčastnení starší dostali zákusok, kávičku a darček. Ďakujeme, že myslíte na starších.
 
Autor: Martin Mandák

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com