Profily

V tejto časti stránky by som Vás chcel bližšie zoznámiť s klientami.
 
Autor: Martin Mandák

            Anton Drahoš

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com