Úcta k starším 2016 Veľké Pole

Dňa 21.10.2016 sa v priestoroch kuchyne Domov n.o. konala úcta k starším, v tomto prípade úcta k starším klientom Domov n.o..
Dňa 21.10.2016 sa v priestoroch kuchyne Domov n.o. konala úcta k starším, v tomto prípade úcta k starším klientom Domov n.o..

 

Dňa 25.10.2016 sa v priestoroch kuchyne Domov n.o. konala úcta k starším, v tomto prípade úcta k starším bývalím zamestnancom Domov n.o..

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com