Fašiangový sprievod v DSS a ZPB

Dňa 22.02.2020 našou obcou Veľké Pole prechádzal fašiangový sprievod, ktorý navštevoval domy a nosil medzi ľudí hudbu, tanec a dobrú náladu. Od skorého rána bolo počuť spev a tak ako každý rok aj tento prišli fašiangovníci aj medzi nás do Zariadenia podporovaného bývania a do Domova sociálnych služieb Domov n.o. Spoločne sme si zatancovali a zaspievali a s niektorými sme sa zabávali aj na fašiangovej zábave až do skorého rána. 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová

Fašiangový sprievod v DSS a ZPB

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com