Deň úcty k starším 

Jedna ľudová múdrosť hovorí: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi".

Prišla jeseň a s ňou mesiac Október - mesiac úcty k starším. Tento mesiac si každoročne uctievame našich starších klientov. A tak, dňa 21. októbra 2016 sme si s klientami v dôchodkovom veku spoločne zaspomínali na mladšie časy, pochutnali na káve a sladkom koláči. Tento deň nám spríjemnili deti z Materskej školy Veľké Pole, ktoré nám zatancovali, zaspievali, zarecitovali básničky o dedkovi a babke a zahrali scénky. Okrem toho, našich seniorov si úctil aj starosta obce Veľké Pole - František Demeter, ktorý mal pre každého klienta pripravený malý darček.

Staroba je výzva, pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. A práve v tomto duchu sa niesol Deň úcty k starším v Domove n.o. vo Veľkom Poli. 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová

Deň úcty k starším

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com