Medzinárodný deň solidarity 

V mesiaci november sa pre klientov DSS Domov n.o. začali organizovať besedy, na ktorých si spoločne pripomíname rôzne Medzinárodné a Svetové dni aktuálneho mesiaca. Na začiatku mesiaca si klienti spoločne so sociálnou pracovníčkou vyberú dni, ktoré ich zaujímajú a besedy sa môžu začať. Ich úlohou je spestriť voľný čas klientov, vzdelávať ich a naučiť chlapcov diskutovať na vybranú tému. 

V mesiaci december sa pre klientov organizovali 3 zaujímavé besedy, na ktorých sme si spoločne pripomenuli: 

  • Svetový deň boja proti AIDS - 1.12.2016
  • Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí - 6.12.2016
  • Medzinárodný deň ľudskej solidarity - 20.12.2016.
 
Autor: Ing. Bibiána Demeterová

Medzinárodný deň solidarity

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com