Opekačka v DSS

Dňa 22.06.2017 sme klientom, ktorí sa nezúčastnili výletu do Zveroparku spríjemnili dopoludnie opekačkou. Klientom, ktorým zdravotný stav nedovoľuje absolvovať výlet mimo zariadenia ale i imobilným klientom bol preto prispôsobený výlet práve formou opekačky so zamestnancami Domov n.o. Klienti i zamestnanci si spoločne opiekli chutné špekačky a tento čas sme využili aj na rozhovory s klientmi ako reminiscenčnú terapiu. 
 
Autor: Ing. Bibiána Demeterová

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com