Pálenie Moreny a vítanie jari 

Morena, symbol zimy, a jej pálenie je zvyk, ktorý zachovávame v našom zariadení už od nepamäti. Koná sa vždy pred Veľkou nocou a vyjadruje túžbu klientov skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Klienti DSS spolu so zamestnankyňami výchovy v rámci rozvoja pracovných zručností vyrobili Morenu, ktorú obliekli do ženských šiat. Naši klienti - herci pred očami ostatných kientov DSS, klientov ZPB, detí z MŠ a pred zamestnancami vytvorili sprievod, sprievali rôzne pesničky a nakoniec "zlú" Morenu zapálili a hodili do vody, aby voda odniesla zimu so sebou. 

Jarnú atmosféru dotvorili i deti z Materskej školy Veľké Pole, ktoré recitovali, spievali jarné básničky a pesničky. Všetci spoločne sme sa tešili, že konečne prišla jar - najkrajšie obdobie roka.

Autor: Ing. Bibiána Demeterová

Pálenie Moreny a vítanie jari

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com