Jarné upratovanie prírody 

V súčasnosti, kedy už ľudia v domácnostiach bežne smeti separujú, majú k dispozícii zberné kontajnery a koše, sa stále zabúda na to najcennejšie – na prírodu. Mnohí sú k prírode takí ľahostajní, že to niekedy vyzerá, akoby si zamieňali smetisko s prírodou. A keďže my nechceme, aby bol odpad súčasťou našej krásnej prírody, klienti zariadenia ZPB Domov n.o.  spolu s hlavným ergoterapeutom a detičkami MŠ Veľké Pole sa v krásny slnečný deň 18. apríla 2018 s úsmevom pustili do zberu odpadkov. Odpadky sa zbierali do vriec a zvážali do areálu zariadenia. Podarilo sa nazbierať veľké množstvo vriec a prírodu sme tak spoločnými silami očistili. 

Dúfajme, že naša snaha nevyšla nazmar a ľudia si uvedomia, že do prírody sa nechodí robiť neporiadok, ale načerpať energiu.

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

Jarné upratovanie prírody

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com