Sadenie zemiakov

Naši prijímatelia sociálnych služieb  si tak ako každý rok i teraz  posadili zemiaky v spolupráci so zamestnancami. V utorok 24.04.2018 sa zemiaková brigáda konala v domove sociálnych služieb, v stredu 25.04.2018 sme sa presunuli do zariadenia podporovaného bývania. Samozrejme, pôda sa najskôr pokyprila a potom sa do nej poukladali hľuzy. Počasie nám prialo, zemiaky sme vysadili a už budeme len čakať na našu krásnu zemiakovú úrodu.

Fotografie z DSS nájdete nižšie, sadenie zemiakov v ZPB je zachytené na videu, ktoré nájdete v sekcii Videotéka 

 /https://www.domov-n-o.sk/videoteka4/sadenie-zemiakov-25-4-2018-bytovka/

Autor: Ing. Bibiána Demterová 

Sadenie zemiakov v DSS

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com