Rozprávka o slimákoch - vystúpenie klientov

I ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a duševnými poruchami majú talent, divadelné schopnosti, tvorivosť a iniciatívu. Že je tomu tak nás presvedčili i naši chlapci z domova sociálnych služieb Domov n.o., ktorí si už pár mesiacov pripravovali divadelné vystúpenie pre detičky z MŠ Veľké Pole, pre ostatných klientov z DSS i zo ZPB, ako aj pre zamestnancov. Samotné divadielko pod názvom Rozprávka o slimákoch pripravili zamestnankyne ergoterapie v rámci záujmovej činnosti. Arteterapia, resp. terapia umením pomáha budovať sebavedomie, sebaúctu klientov, uvoľňuje napätie a rozvíja komunikačné schopnosti klientov. Divadlo zároveň formuje osobnosti, práve preto má v našom zariadení sociálnych služieb výrazné miesto.

Autor: Ing. Bibiána Demeterová

I keď sú nači chlapci - herci výhradne amatéri, išlo im to výborne. Veď pozrite sami. 

Video rozprávky sa nachádza v sekcii Videotéka, jeho autorom je náš šikovný kameraman - klient ZPB Martin Mandák. 

Fotografie z divadelného predstavenia našich chlapcov nájdete nižšie. 

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com