Ladomerský anjel

Dňa 12.09.2018 sme prijali pozvanie na III. ročník akcie s názvom Ladomerský anjel, ktorý organizoval DSS Ladomerská Vieska.  Veľmi sa nám páčil cieľ podujatia - podpora kultúrnej činnosti klientov zariadení sociálnej starostlivosti. A to, že osoby so zdravotným znevýhodnením, príp. psychickou poruchou sú naozaj šikovní nás presvedčili kultúrne vystúpenia klientov zúčastnených zariadení. Našu organizáciu reprezentoval Tonko Drahoš jeho spevom a hrou na  varhany. Okrem samotného vystúpenia bol Tonkov spev počuť takmer celý deň, p. riaditeľka Mgr. Šedivcová mu umožnila spievať a hrať pomedzi program. Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie hudobného hosťa Roba Kazíka, všetci spoločne sme si super zatancovali.

Ďakujeme veľmi pekne vedeniu i zamestnancom DSS Ladomerská Vieska za pekný deň, ktorý sme mohli u Vás zažiť.

Autor: Ing. Bibiána Demeterová

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com