Apríl v DSS a ZPB

Ani sme sa nenazdali a je tu apríl. Apríl - známy ako mesiac lesov. A práve toto nás inšpirovalo k zorganizovaniu besedy na tému Živá planéta. Samotní prijímatelia sociálnych služieb si pripravili krátke úvahy o význame lesa a ochrane ŽP. Taktiež nás krásne počasie vyhnalo do záhrady, kde sme v rámci sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností "upratovali". V zariadení podporovaného bývania zas naši šikovní chlapci pomáhali obci pri úprave okolia multifunkčného ihriska a vyrovnávali okolie. Zavítal k pán aj pán farár, ktorý chlapcom porozprával v čom spočíva význam Veľkej noci. Okrem toho sme rozvíjali i sociálne zručnosti  a podporili sme vzťahy s komunitou - boli sme zahrať divadelné predstavenie "Baran a cap" v MŠ Veľké Pole. 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová

Interaktívna beseda - Živá planéta

Úprava našej záhrady po zime

Rehabilitácia prácou v ZPB - vyrovnávanie okolia

Divadelné predstavenie Baran a Cap

Beseda na tému: Apríl - mesiac lesov

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com