Úcta k starším PSS v DSS

Október je mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Naše zariadenie Domov n.o. nie je výnimkou a pri tejto príležitosti sa dňa 24.10.2019 uskutočnilo spoločné posedenie prijímateľov sociálnej služby DSS a ZPB, ktorí dovŕšili už dôchodkový vek. Domov n.o. už dlhodobo spolupracuje s Materskou školou Veľké Pole a s jej detičkami, ktoré nás tento deň navštívili a poskytli našim PSS neopakovateľný zážitok. Prejav úcty, rešpektu a pocitu dôležitosti vyjadrili svojim programom - tanečné choreografie a detský spev v krásnom ľudovom oblečení. Touto cestou vyjadrujeme vďaku tým, ktorí sa o tento krásny zážitok pričinili.

Autor: Ing. Bibiána Demeterová

Úcta k starším PSS v DSS

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com