Peter L. - 70. rokov

Do Vašich spomienok už sa veľa zmestí, 

šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. 

Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, 

pokoj do srdca i nejaký ten zisk. 

Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova, 

dnes k Vášmu sviatku ťažko hladajú sa slová. 

Sme s Vami všetci, čo Vás máme radi,

na zdravie pripime, nech ste večne mladý. 

Všetko najlepšie k výročiu Vám zo srdca všetci želáme

a čo si najviac želáte, to Vám vinšujeme.  

Toto Vám prajeme k vašim 70. narodeninám.

Pár fotografií

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com