Jozef G. - 50. rokov

Prajeme Ti všetko,
čo môžeme Ti priať,
nech máš 
svoju lásku vždy komu dať 
a nech Ťa má niekto veľmi rád.

Prajeme Ti rozum, čo v núdzi poradí,
ruku, čo v žiali pohladí
a hlavne zdravie,
nech Ťa nikdy nezradí.

Veľa zdravia, šťastia a  mnoho pekných chvíl praje kolektív Domov n.o. !

Fotografie z oslavy

Kontakt

Domov n. o. Veľké Pole č. 5
Veľké Pole
96674

IČO: 31908675
DIČ: 2021963119
045/6895128 dss.velkepole@gmail.com